سال 98 سال رونق تولید

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

آغاز ثبت نام دوره های مهارتی تابستان 1398

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 2 شهرستان بیرجند(تخصصی برق و الکترونیک)، از هم اکنون برای آموزش دوره های مهارتی ذیل ثبت نام بعمل می آورد.

بدیهیست با توجه به محدودیت فضای و امکانات، اولویت با مهارت جویانیست که زودتر ثبت نام کنند.

شماره تماس جهت راهنمایی و هماهنگی: 32328712

پایان خبر//