سال 98 سال رونق تولید

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید از مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

به اطلاع کلیه دانش آموزان، دانشجویان و جویندگان فن و مهارت می رساند زمان بازدید از کارگاه ها و امکانات آموزشی و مهارتی مراکز آموزش فنی و حرفه ای از تاریخ 2 اردیبهشت لغایت 11 اردیبهشت 98 می باشد.

ادارات، مدارس و دانشگاه های محترم در صورت تمایل به بازدید گروهی با شماره 32328712 هماهنگی نمایند.

حضورتان را آرزومندیم.